توجه به نقش و اهمیت زهکشی زیرزمینی و توجه ویژه به آن در راستای کنترل سطح ایستابی، تحقیقات گسترده ای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
زیست فرازمینی شکل‌های زیست در جاهای غیر از کره زمین است. این مسئله که آیا زیست آلی در جای دیگری از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
آب و هوا و بیابانزدایی                 آب و هوا و بیابانطبق برآورد کنفرانس بیابان زایی سازمان ملل (UNCOD) پدیده بیابان زایی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
آب و هوا و بیابانزدایی                 آب و هوا و بیابانطبق برآورد کنفرانس بیابان زایی سازمان ملل (UNCOD) پدیده بیابان زایی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
  نقشه اقلیمی ایران ██ معتدل خزری بسیار مرطوب ██ معتدل خزری ██ مدیترانه‌ای با باران بهاره ██ مدیترانه‌ای ██ کوهستانی سرد ██ کوهستانی بسیار سرد ██ نیمه‌بیابانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
نقشه اقلیمی ایران ██ معتدل خزری بسیار مرطوب ██ معتدل خزری ██ مدیترانه‌ای با باران بهاره ██ مدیترانه‌ای ██ کوهستانی سرد ██ کوهستانی بسیار سرد ██ نیمه‌بیابانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
انسان و صحرا این دو میتوانند کنار هم باشند تا زمانی که انسان بداندا از صحرا چه میخواهد، در صحرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
فرسایش بادی یا بادروبینوعی فرسایش طبیعی است که موجب تغییرات بلند مدت اما قابل توجهی بر سنگ‌ها، صخره‌ها، و کوه‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
آذر 91
3 پست
مهر 91
2 پست
خرداد 91
18 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
37 پست
کویر_لوت
1 پست
فصل
1 پست
دریا
1 پست
عجایب_آب
1 پست
چرخه_آب
1 پست
جنگل_ابر
1 پست
پایتخت
1 پست
دشت_لوت
1 پست