روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین
و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان الکتریکی باعث حرکت
ذرات باردار شده، که این حرکت خود، به علت مهاجرت یون ها و کلوئیدهای موجود در آب
داخل خلل و فرج و کاهش واکنش های روی سطح الکترودها می باشد. هدف از تحقیق حاضر
بررسی کارایی روش پاکسازی خاک به کمک الکتروکینتیک در خاک های آلوده می باشد. از
روش الکتروکینتیک برای عقب راندن ذرات آلوده به داخل الکترود استفاده گردید. محل
قرارگیری الکترود شامل مواد جاذب و نیمه رسانا می باشد و همچنین متخلخل بوده و توسط
آب یا حلال های رسانای دیگر القا شده است. راندمان این روش بستگی چندانی به تراوایی
خاک نداشته و بیشتر بستگی به هدایت الکتریکی آب داخل خلل و فرج و فاصله جابه­ جایی
دارد.  هدف اصلی تعیین کارایی روش الکتروکینتیک برای تصفیه خاک های آلوده به فلزات
سنگین (Cr، Cu، Mn، Ni، Zn و Pb) می باشد. همچنین تعیین بیشترین حد پاکسازی که
بستگی به ولتاژ، سطح آلودگی­ ای از خاک که می بایست به کمک این روش به پایین تر از
حد مجاز برسد، نوع خاک مناسب برای این روش، جنس الکترودها و ... نیز اهمیت دارد. 
روش الکتروکینتیک بیشترین راندمان را برای خاک های شنی و لومی­ شنی داشته و نیز
بیشترین راندمان و کمترین غلظت زمانی رخ می­دهد که منگنز و کروم مورد پالایش قرار
بگیرند. بازده بیشتر زمانی اتفاق افتاد که از ولتاژ 29 ولت به جای 24 ولت استفاده
گردید. با این وجود، نتایج بسیار نزدیک به هم بودند. بنابراین برای پاکسازی خاک از
فلزات سنگین می توان از ولتاژ استاندارد 24 ولت استفاده کرد، اما زمان پروسه می
بایست طولانی تر گردد...پدیده­های الکترکینتیک و مشخصه­های اصلاح مشاهده شده در طی کاربرد آزمایشگاهی تکنیک
اصلاح الکتروکینتیکی برای خاک­های غیراشباع آلوده شده به فلزات سنگین مورد آنالیز
قرار گرفتند. مجموعه­ای از آزمایشات ستونی در درجات اشباع مختلف خاک در آزمایشگاه
مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهند که سرب (Pb) در درجه اول تحت شرایط
غیراشباع توسط پدیده الکترومیگریشن در مرحله انتشار در دولایه­ها حذف خواهد شد. اگر
غلظت اولیه آلودگی پایین­تر از ظرفیت تبادل یونی و برابر با حذف در واحد وزن خاک
خشک باشد، راندمان اصلاح با کاهش راندمان انتقال در درجات اشباع مختلف، در گرادیان
الکتریکی 1 v/cm، کاهش پیدا می­کند..

خاک های آلوده به فلز کروم می توانند به کمک روش های
الکتروکینتیک اصلاح گردند. در عمل Cr-VI می­تواند همراه با آب به اعماق خاک نفوذ
کرده و لایه های غیرآلوده را آلوده سازد. میدان های الکتریکی عمودی و افقی به منظور
افزایش اصلاح الکتروکینتیکی خاک به طور همزمان به کار گرفته شدند. آزمایشات مختلفی
با استفاده از 4 روش (میدان الکتریکی صفر، فقط افقی، فقط عمودی و متقاطع دو بعدی)
طراحی گردیده و در مقیاس­های آزمایشگاهی با نمونه واقعی از خاک آلوده به کروم
(105×3/1میلی گرم بر کیلوگرم) تهیه شده از یک منطقه شیمیایی به منظور
بررسی انتقال Cr-VI و اثر و امکانپذیری طرح جدید آزمایش شد. در هنگام آزمایش به روش
میدان الکتریکی فقط افقی، Cr-VI می تواند به اعماق خاک نفوذ کند. از نفوذ عمقی
Cr-VI با ایجاد مانع عمودی به روش میدان الکتریکی فقط عمودی، می توان جلوگیری کرد.
با این وجود، با اعمال روش متقاطع دو بعدی، از نفوذ عمقی Cr-VI به طور چشمگیری
جلوگیری شده و خاک آلوده به کروم به شکل موثری تصفیه گردید. بنابراین، میدان
الکتریکی دو بعدی متقاطع روشی مطمئن و عملی برای اصلاح خاک های آلوده می باشد...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
علی

خسته نباشید!!!! ممنون از جوابی که ندادید!!!!!!!!!!!!