انسانهای شکارچی اولیه یکی از دلایل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن جهان باشد. طبق مطالعات انجام شده توسط زیست شناسان دانشگاه استنفورد، انسانهای شکارچی ماقبل تاریخ با انقراض حیوانات و همچنین تغییرات آب و هوایی مربوط به 15000 سال پیش در ارتباط بوده اند.

"کریس داتی" زیست شناس این دانشگاه در رابطه با اینکه آیا انسانهای اولیه عاملی در گرم شدن جهانی زمین بوده اند یا خیر می گوید: "من این فرضیه را دارم که آیا انسانهای اولیه منجر به گرمای جهانی شده اند؟ انسان امروزه با سوزاندن سوختهای فسیلی میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر را افزایش می دهد.""در گذشته مطالعاتی انجام گرفته که نشان می دهند مردم از همان ابتدا با آغاز زراعت و کشاورزی تاثیر بر روی تغییرات آب و هوا را آغاز کرده اند. همچنین مطالعات جالب توجه زیادی وجود دارد که نشان می دهند زمانی که انسان برای اولین بار کشت و زرع را آغاز کرد، تغییراتی در آب و هوای زمین مشاهده شد."

بر اساس گزارش ارث اسکای، به گفته "داتی" مردم می توانند مسبب برخی از انقراضهای جانوری باشند، این پدیده ای بحث برانگیز است، انسان در انقراض جاندارن نقش داشته اند و آب و هوا نیز بی تاثیر نبوده است. با این حال هنوز مقصر اصلی به طور کامل شناسایی نشده اما قطعا انسان در تغییرات اقلیمی و انقراض جانداران و آب و هوا در انقراض جانداران نقشهای اساسی داشته اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید