روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین
و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان الکتریکی باعث حرکت
ذرات باردار شده، که این حرکت خود، به علت مهاجرت یون ها و کلوئیدهای موجود در آب
داخل خلل و فرج و کاهش واکنش های روی سطح الکترودها می باشد. هدف از تحقیق حاضر
بررسی کارایی روش پاکسازی خاک به کمک الکتروکینتیک در خاک های آلوده می باشد. از
روش الکتروکینتیک برای عقب راندن ذرات آلوده به داخل الکترود استفاده گردید. محل
قرارگیری الکترود شامل مواد جاذب و نیمه رسانا می باشد و همچنین متخلخل بوده و توسط
آب یا حلال های رسانای دیگر القا شده است. راندمان این روش بستگی چندانی به تراوایی
خاک نداشته و بیشتر بستگی به هدایت الکتریکی آب داخل خلل و فرج و فاصله جابه­ جایی
دارد.  هدف اصلی تعیین کارایی روش الکتروکینتیک برای تصفیه خاک های آلوده به فلزات
سنگین (Cr، Cu، Mn، Ni، Zn و Pb) می باشد. همچنین تعیین بیشترین حد پاکسازی که
بستگی به ولتاژ، سطح آلودگی­ ای از خاک که می بایست به کمک این روش به پایین تر از
حد مجاز برسد، نوع خاک مناسب برای این روش، جنس الکترودها و ... نیز اهمیت دارد. 
روش الکتروکینتیک بیشترین راندمان را برای خاک های شنی و لومی­ شنی داشته و نیز
بیشترین راندمان و کمترین غلظت زمانی رخ می­دهد که منگنز و کروم مورد پالایش قرار
بگیرند. بازده بیشتر زمانی اتفاق افتاد که از ولتاژ 29 ولت به جای 24 ولت استفاده
گردید. با این وجود، نتایج بسیار نزدیک به هم بودند. بنابراین برای پاکسازی خاک از
فلزات سنگین می توان از ولتاژ استاندارد 24 ولت استفاده کرد، اما زمان پروسه می
بایست طولانی تر گردد.

/ 1 نظر / 34 بازدید
علی

واقعا خسته نباشید، خود جواب دادید!!!!!!!!!!!!!!!!!!