متخصصان اعلام کردند که موفق به کشف علت رشد جلبک های سبز و آبی در دریاها و راه حلی برای از بین بردن آنها شدند.
 به نقل از خبرگزاری شین هوا متخصصان سازمان محیط زیست چین اعلام کردند جلبک های سبز و آبی که معمولا در عمق دریاها و در دمای 18 درجه سانتی گراد رشد می کند موجب جذب اکسیژن و نیتروژن موجود بر آب می شود و با جذب آنها موجب مرگ ماهی ها و موجودات زنده ای که در آن زندکی می کنند می شود.
بنابراین گزارش این جلبک ها موجب آلودگی آب ها می شود و متخصصان این سازمان درصدد هستند با کندوکاو در عمق دریاها هسته خودروی این جلبک های سبز و آبی را کشف و از بین ببرند.

/ 0 نظر / 10 بازدید