سرگذشت زمین ( آشنایی با دوره های حیات در زمین)
به طور کلی دوره های زمین شناسی به 11 بخش تقسیم می شوند :

دوره کواترنری

دوره اردویسین

دوره پرمین

دوره تریاس

دوره دونین

دوره ژوراسیک

دوره سلیورین

دوره کامبرین

دوره کربنیفر

دوران پالئوسونیک

مززوئیک
/ 0 نظر / 7 بازدید