سنگفرش بیابانی (به انگلیسی: Desert Pavement) یک ناحیه موزائیک مانند، بالنسبه هموار در یک ناحیه بیابانی، مرکب از ماسه‌هایی که بعد از نقل مکان مواد ریزتر به طور نزدیکی پهلوی یکدیگر جا می‌گیرند

/ 0 نظر / 9 بازدید