فرسایش بادی یا بادروبینوعی فرسایش طبیعی است که موجب تغییرات بلند مدت اما قابل توجهی بر سنگ‌ها، صخره‌ها، و کوه‌ها می‌گردد.

فرسایش بادی می‌تواند یک مشکل برای اقتصاد، کشاورزی، یا منابع طبیعی یک کشور محسوب گردد

 
/ 0 نظر / 14 بازدید