# روش_الکتروکینتیک_روشی_نوین_برای_خارج_ساختن_فلزات_س
روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید
روش الکتروکینتیک روشی نوین برای خارج ساختن فلزات سنگین و میکروناکلئیدها از درون خاک های آلوده می باشد. اعمال جریان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید